บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 85 คน
เดือนนี้ 3220 คน
ปีนี้ 82902 คน
ทั้งหมด 196379 คน
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านโดยใช้หลักการสร้างสัมพันธภาพบนผังเครือญาติ (ROF)
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | เชิญประชุม ROF.pdf

        ขอเชิญตัวแทนหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการ ROF เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านโดยใช้หลักการสร้างสัมพันธภาพบนผังเครือญาติ (ROF) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงแรมทองธารินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
         รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

โพสโดย : admin วันที่ 2013-02-21 อ่าน 755